ضمن عرض سلام ودرود مفتخریم مژده راه اندازی وبلاگ آموزشی دهکده دانش را خدمت شما عزیزان اعلام نماییم.به زودی مطالب تکمیل میگردد از صبر وشکیبایی شما متشکریم. دهکــده دانش - كنتراست رنگ
دهکــده دانش
به وبلاگ ماخوش آمدید Welcome


 
تاريخ : 2013/5/9
كنتراست ته رنگ

نام ديگر اين تضاد كنتراست كيفيت است . (يا كنتراست رنگ بخودي خود) در اصل رنگها بخودي خود جدا از تيرگي و روشني يا سردي و گرمي يا اندازه با هم تضاد دارند .

بيشترين كنتراست ته رنگ بين رنگهاي اصلي وجود دارد و به ترتيب رنگهاي فرعي ودرجه سوم .

همنشيني رنگها با سياه بر كنتراست ته رنگ آنها مي افزايد و رنگها در كنار سفيد كنتراست ته رنگشان كاهش ميبابد .

هر چقدر كه رنگها بيشتر با هم تركيب شوند و خاكستري تر شوند از كنتراست ته رنگ آنها كاسته ميشود .

در آثار هارمونيكي كه در توناليته هاي مشخص با رنگهاي خاكستري سرد يا گرم كار شده و هنرمند نقطه طلايي كارش را با يك رنگ خالص و متضاد با توناليته اصلي بصورت آكسان گذاشته است به ارزش كنتراست ته رنگ و كاربرد آن پي ميبريم .

در آثار نقاشان فوويست و آبستره و انتزاعي كنتراست ته رنگ كاربرد بيشتري دارد .


کنتراست اشباع  :

اشباع به معني سيري رنگ ميباشد . يك رنگ كه دراري اشباع است يعني اين رنك با هيچ رنگ ديگري تركيب نشده و خالص سير است . كه اصولا با رنگ مشابه اش كه كمي ناخالصي دارد داراي تفاوت و به قولي دارای كنتراست ميباشد .                                                                                                     

به چهار طريق ميتوان خلوص رنگ يا اشباع آنرا از بين برد :

۱- اضافه كردن رنگ سياه  ۲ - اضافه كردن رنگ سفيد ۳- اضافه كردن رنگ مكمل ۴ - اضافه كردن رنگ خاكستري

هر يك از اين رنگها كه نقش از بين بردن اشباع رنگ را دارد در جاي خود كاربرد دارد ولي چنانچه فام رنگ را با رنگ مكمل از بين ببريم ميتوانيم به خاكستري هاي فامدار زيبايي دست يابيم .

مورد استفاده كنتراست اشباع :

در واقع وقتي رنگ اشباع خودش را از دست ميدهد فام آن كم يا از بين ميرود ( فام يعني درجه خلوص رنگ) و رنگ هاي خالص و فامدار خودشان را از رنگهاي بي فام يا كم فام جلو تر نشان ميدهند كه در عمق نمايي يا پرسپكتيو رنگي كاربرد دارد و يا ميتوان با ايجاد فضاهاي خاكستري يا بي فام در نقاشي يا گرافيك يك رنگ سير وداراي اشباع را به صورت آكسان (مركز توجه ) گذاشت . و با آن مفهومي را القا نمود .


راههای شناخت رنگ های مکمل

به دو طریق میتوان رنگهای مکمل را شناخت.

۱- در چرخه رنگ رنگهایی که به صورت قطری روبروی هم قرار دارند مکملند.

۲- چنانچه حاصل ترکیب دو رنگ رنگی شبیه سیاه شود آن دو رنگ با هم مکملند.


رنگهای مکمل

رنگهای مکمل

در بحث نور و رنگ دو ترکیب وجود دارد ۱- ترکیب افزایشی  ۲- ترکیب کاهشی                                      ترکیب افزایشی مربوط به نور های رنگی است و ساده اینکه نورهای رنگی وقتی با هم ترکیب میشوند روشنتر شده تا اینکه به نور سفید تبدیل شوند یعنی کامل شوند.

و در بحث رنگ وقتی رنگها با هم ترکیب میشوند این ترکیب کاهشی است یعنی تیره تر شده و نور آنها کاهش پیدا نموده تا بالاخره به سیاه تبدیل شوند یا کامل شوند. با عنایت به اینکه تمام رنگها از سه رنگ اصلی بوجود میآیند پش ترکیب این سه رنگ نهایتا باید رنگ سفید را تشکیل دهد که به دلیل خصوصیت رنگ ( بر خلاف نور)

ترکیب کاهشی است و به خاکستری یا سیاه تبدیل میشود و به این صورت کامل میشوند.

پس  رنگهای فرعی که از ترکیب سه رنگ اصلی بوجود آمده اند دو به دو با هم مکملند یعنی ترکیب آنها باید سیاه شده (کامل شود) و از این خصوصیت که موجب میشود نور رنگ کاهش پیدا کند میتوان برای عمق نمایی یا پرسپکتیو رنگی استفاده نمود. یعنی در عمق رنگها با مکمل خود ترکیب و خاکستری تر و بی فام تر میشوند.

گروه اصلی رنگهای مکمل از این قرارند ۱- زرد   بنفش   ۲- آبی و   نارنجی  ۳-  سبز و قرمز

دو راه برای شناخت رنگهای مکمل وجود دارد


مهمترین کنتراست رنگی

کنتراست تیرگی و روشنی

مهمترین کنتراست رنگی و اولین آن کنتراست تیرگی و روشنی است. میدانید که کنتراست به معنی اختلاف و تضاد است. هر رنگی گذشته از کیفیتش که عبارتست از چگونگی واینکه چه رنگی است دارای کمیت یا والور ( درجه تیرگی و روشنی است) و اینکه رنگها علاوه بر اینکه بخودی خود دارای والوری هستند میتوانند به وسیله ترکیب با سفید و سیاه انواع مختلف درجات خاکستری را ایجاد کنند و تونالیته بگیرنند.

ترکیبات متنوع خاکستری وتنوع تیرگی وروشنی علاوه بر ایجاد حجم در فرم ها میتواند در بوجود آمدن عمق و پرسپکتیو موثر باشد .

یعنی فرمهای دور دست روشنتر و کنتراست تیرگی و روشنی آنها با زمینه کمتر  و بلعکس فرمهای نزدیکتر تیره تر و کنتراست آنها با زمینه بیشتر است.

در بحث کمپوزیسیون( ترکیب بندی) تعادل و توازن میتواند بر اساس گردش تیرگی و روشنی فرمها در صفحه ایجاد شود.

 ارسال توسط بهمن

اسلایدر